İnşaat Kurutma Makineleri

İnşaat Kurutma Makineleri
İnşaatların en büyük sorunları arasında yer alan kurutma işlemlerini mümkün olan en kısa sürede çok daha sağlıklı bir şekilde gerçekleştirmek amacı ile geliştirilen inşaat kurutma makineleri artık inşaatların vazgeçilmezleri arasında yer almaktadır. Beton kurutma, şap kurutma ve sıva kurutma gibi pek çok alanda kullanılan inşaat kurutma cihazı hem inşaatın daha hızlı bir şekilde ilerlemesini sağlamakta hem de inşaatlarda daha etkin kurutma işlemleri yapılarak inşaatın sağlamlığını arttırma gibi sayısız fayda sağlamaktadır. Özelikle de tarih taahhütnamesi imzalanan inşaatlarda geçen her saniye müteahhitleri ağır yasal yükümlülüklere yaklaştırırken kullanılan inşaat kurutma makineleri zamanı müteahhitlerin lehine çevirmektedir.
Neden İnşaat Kurutma Makinesi Kullanılmalıdır?
İnşaatlarda kurutma ya özel kurutma makineleri ile yapılabilmekte ya da güneş ve rüzgâr gibi doğal faktörlerin devreye girmesi beklenmektedir. Ancak kurutma işleminin doğal yöntemlerle yapılması hem çok daha uzun bekleme süreleri anlamanı gelmekte hem de yüzeysel kurutma sağlanacağı için inşaatın sağlamlığını olumsuz yönde etkilemektedir. Oysaki bu amaç için özel olarak üretilen inşaat kurutma cihazı kullanılan inşaatlarda kurutma çok daha kısa sürede gerçekleştirilmekte ve nem inşaattan tamamen çekilebildiği için derinlemesine kurutma işlemi yapılabilmektedir. Bu nedenle inşaatlarda daha sonra rutubet, nem ve küf oluşumu engellemekte sıva ile şap gibi altta yatan yüzeylerin üzerine yapılan uygulamalarda sonradan kabarma, kalkma ve düşme gibi sorunlar yaşanmamaktadır. Burada önemli olan kurutma işleminin mutlaka sağlıklı bir şekilde gerçekleştirilmesidir.
Nemin İnşaatlara Verdiği Zararlar Nelerdir?
İnşaatların en büyük düşmanı tam olarak kurutulmayan beton, sıva ve şap uygulamalarıdır. İnşaatın daha sağlam ve düzgün olması için yapılan bu uygulamalar içerisinde bulunan nemin tam olarak emilmemesi nedeni ile bir süre sonra inşaatın en büyük düşmanı haline gelir. Nem nedeni ile kullanılan demirler içten paslanır, beton çürür, sıva dökülür ve şap üzerine yapılan uygulamalar kabarır. Yani inşaat kurutma cihazı kullanılmamasının çok ağır maddi getirileri olur ki bunlar cihazların bedelleri ile kıyaslanamayacak kadar fazladır. Bu nedenle her inşaatta mutlaka kurutma özel olarak üretilen cihazların kullanımı ile yapılmalıdır.